Oops something went wrong
  • {{ error }}

Croeso i Borth Dinasyddion Cyngor Bro Morgannwg


Pwy all ddefnyddio'r Porth?

• Rhieni

• Gofalwyr

• Person Ifanc


Beth allwch chi ei wneud trwy'r Porth?

• Gwnewch gais am leoedd ysgol i'ch Plentyn/Plant.

• Cofrestrwch ar gyfer y cynnig gofal plant 2 oed.

• Gweld, Cyflwyno neu Ofyn am Wybodaeth mewn perthynas â'ch Plentyn/Plant.

• Gweld, Cyflwyno neu Ofyn am Wybodaeth os ydych yn Berson Ifanc.


Mewngofnodi

If you are new to this site then please register, otherwise you may login using your existing login credentials. Our Registration Guide is here for help and support. If you have forgotten your password, please use the "forgotten your password" link and follow the instructions carefully.


Argymhellion ar gyfer defnyddio'r Porth Dinasyddion

• Gan fod nifer o feysydd i’w cwblhau, rydym yn argymell defnyddio dyfais sgrin fwy, e.e. PC, gliniadur neu lyfr nodiadau.

• Porwyr gwe â chymorth yw: Safari; Google Chrome (fersiwn ddiweddaraf) ac Edge.

• Bydd terfyn amser y porth ar ôl 20 munud. Bydd eich cais yn cael ei gadw bob tro y bydd y botwm 'nesaf/parhau' yn cael ei ddewis. Os bydd terfyn amser yn digwydd bydd angen i chi fewngofnodi eto i barhau â'ch cais.

Ceir rhagor o wybodaeth am gofrestru neu ddefnyddio'r Porth hwn yn yr adran 'Canllawiau Defnyddwyr' ar waelod y dudalen hon.


Gwybodaeth Derbyn i Ysgolion

Mynnwch Ganllaw Rhieni ar Dderbyniadau Ysgol 2021/22 Yma

Ymwelwch â'r Wefan Derbyn i Ysgolion Yma

Gwybodaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol

Ewch i Wefan Anghenion Dysgu Ychwanegol Yma


Sylwer: RHAID cyflwyno ceisiadau erbyn y dyddiad cau uchod. Rhaid cyflwyno ceisiadau ar ôl y dyddiad hwn ar bapur a nodir eu bod yn hwyr, a fydd o bosibl yn rhoi'ch cais dan anfantais. Cyn cwblhau unrhyw gais am le mewn ysgol, dylai rhieni sicrhau eu bod wedi darllen y Canllaw Rhieni i Dderbyn i Ysgolion. Os oes angen unrhyw gymorth arnoch chi, cyfeiriwch at y Canllaw Derbyn Ar-lein .